Oslo neemt een stap richting de wereld duurzaamheid

Noorwegen

Alle beleggingen die het Pensioenfonds van Oslo heeft in gas-, steenkool- en oliebedrijven gaan verkocht worden door het Pensioenfonds zelf. Dit betekend dat het Pensioenfonds geen aandeel meer wilt hebben in de fossiele, vervuilende energie. Dat heeft het stadsbestuur besloten. Dit maakt Oslo de eerste Europese hoofdstad die geen aandelen heeft in fossiele energie en winning. Hiermee nemen zij een standpunt in, dat ze kiezen voor het klimaat in beleid en in geld.

Dit is een krachtig standpunt, zeker met het vooruitzicht op de klimaattop die begin december begint in Parijs. Dit is zeker wonderbaarlijk omdat Noorwegen tot de top 15 van de wereld behoort met winning van olie. De opbrengst van de staat in Noorwegen betreft zelfs een vijfde van het Nationaal product wat net iets onder de 100 miljard zit. Oslo is begin maart met dit initiatief begonnen. Daarnaast maakte het parlement ook plannen om in 2030 95% van de CO2-uitstoot verlaagd te hebben. Hiertoe behoren de stimulatie van het gebruik maken van de fiets of anders elektrisch vervoer. Nu Oslo gegaan is, staan zeker 51 andere steden ook alweer te popelen om in het voetpad van Oslo te volgen.

Uitleg van Nguyen

Nguyen Berg, lid van de Groene Partij in Oslo, legt uit dat het ook financiële beweegredenen waren. Fossiele energie is een groot risico factor. De toekomst is zeer onzeker over deze beleggingen, zeker omdat er minder gewonnen moet worden, zodat we minder verbranden en het klimaat aantasten. Ze zijn ook bang voor beleggingen die nooit meer terug gaan komen. Dat die dik verlies gaan opleveren. Oslo merkt nu al het effect van de lagere olieprijzen en dus het verlies van banen. Nu is er alleen een redelijke kans dat de energiemaatschappijen in de risico blijft zitten. De Bank of England waarschuwt juist dat alle besparingen in de energie juist kan leiden tot een disbalans en grote problemen voor de financiële sector als alle steden gaan overstappen naar andere energievormen.