Essent uit zijn kritiek op het recente onderzoek

Zeer recent is er een uitslag geweest van een onderzoek. Essent kwam daarbij als slechtste uit de bus en samen met een aantal andere concurrenten die ook een laag cijfer kregen. Essent vindt het jammer. Het werkt al twee jaar niet meer mee aan het onderzoek, een voorbeeld dat gevolgd werd door een aantal andere leveranciers. Dit onderzoek wordt ook deels opgezet om de energietransitie te bevorderen.

De kritiekpunten

De kritiekpunten zijn op zich zeer redelijk die Essent stelt. Dit is niet alleen de kritiek die Essent heeft maar andere grote energieleveranciers staan ook achter de kritiek. Hier onder worden ze opgesomd.

  • Niet iedereen werkt meer mee aan het onderzoek. Dit vanwege de, volgens de energieleveranciers, slecht uitvoering van het onderzoek. Hierdoor kan je niet eerlijk een cijfer geven. Het onderzoek gaat niet dieper dan dat wat er publiekelijk bekend is. Er is dus ook weinig draagvlak meer voor het onderzoek.
  • Er zijn geen algemene criteria gesteld voor ‘duurzaamheid’. Dit is wel afgesproken ik het energieakkoord. Hierdoor is het onderzoek zeer gevoelig voor de subjectieve voorkeur van de organisatie die het onderzoek uitvoert. Er zijn al vele malen verbeterpunten opgestuurd naar de uitvoerders van deze onderzoeken maar daar wordt volgens Essent niets mee gedaan.
  • Energieproducenten worden vergeleken met energieverkopers. Er zijn een aantal kleine leveranciers die nu een zeer hoog cijfer krijgen, maar niets produceren en dus niets leveren in de vorm van duurzame energie. Toch worden ze vergeleken met een energiemaatschappij die voor duizenden aan huishoudens moet voorzien van stroom. Er is geen rekenfactor of op een andere manier rekening gehouden met de schaal van een bedrijf.
  • Windmolen

    Transparantie is belangrijk

    Door deze punten zou een consument verkeerd voorgelicht worden. Het onderzoek zou juist een positieve stimulans moeten geven aan energietransitie, maar op dit is niet de manier. Nuon en Essent hebben bijvoorbeeld een groot aantal windmolens gebouwd, voor Essent is dit zo’n 210 MW aan stroom waard, wat neerkomt op 150 windturbines. Essent vindt het belangrijk dat consumenten voorgelicht worden in groene keuzes en dat leveranciers best op hun gas en licht productie vergeleken mogen worden, maar dan moet het onderzoek wel eerlijk gebeuren. Nu krijgen consumenten een vertekent beeld te zien van grote bedrijven die fors investeren in duurzame energie.